28 درصد ذخایر هلیوم جهان در پارس جنوبی است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: یکی دیگر از نیازهای امروز صنعت نفت که سبب ارتقای این صنعت می‌شود تدوین نظامی برای ارزیابی فعالیت‌های اجرایی پیمانکاران، کارفرمایان و سازندگان است.

سوری افزود: اگر می‌خواهیم شاهد ارتقای صنعت نفت باشیم باید نظام ارزیابی را تدوین کنیم که براساس آن کار پیمانکار و کارفرما پس از انجام پروژه به دقت بررسی شود.

وی ادامه داد: تدوین نظامی برای تشویق و تنبیه نیز باعث می‌شود تا پیمانکار، کارفرما و سازنده در اجرای پروژه‌ها عملکرد بهتری داشته باشند.

سوری به یکی از مشکلات اجرایی و تصمیم‌گیری در حوزه پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: وقتی در پنج ماه ناچاریم به بیش از دو هزار و 500 سئوال پاسخ بدهیم، امکان سرعت دادن به کارها با تصمیم‌گیری مطلوب کمتر می‌شود.

وی با بیان این که امروز برخی از نیازهای شرکت نفت و گاز پارس مانند ساخت یک آلیاژ ویژه و سیستم‌های DCS از سوی سازندگان داخلی در کشور تامین می‌شود، اذعان داشت: در برخی از فازهای پارس جنوبی نزدیک به 300 پمپ مورد نیاز است که برای تامین این نیاز با یک شرکت داخلی توانمند قرارداد بسته‌ایم.

سوری یادآور شد: اگر چه در جای جای صنعت نفت موفقیت‌ها و خودکفایی‌هایی حاصل شده است ولی با توجه به اینکه به صورت جزیره‌ای و پراکنده بوده است تاثیری در ارتقای توان کشور ندارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در اقتصاد کشور یک جهش اساسی ایجاد کنیم باید این موفقیت‌های جزیره‌ای را یکپارچه و از آنها به شکل مطلوب استفاده کنیم.

/ 0 نظر / 63 بازدید